Motie : Motie van het lid Valstar c.s. over inzichtelijk maken wat er nodig is om binnen de Duits-Nederlandse samenwerking een eigen tankbataljon op te richten

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  P.J. Valstar, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Harmen Krul, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Kati Piri, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27830-422 Invulling informatieverzoek motie van het lid Valstar c.s. over inzichtelijk maken wat er nodig is om binnen de Duits-Nederlandse samenwerking een eigen tankbataljon op te richten (Kamerstuk 27830-410)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Verslag van een schriftelijk overleg

28676-447 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28 en 29 november 2023 (Kamerstuk 28676-446)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Materieel (CD 28/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

NAVO Ministeriƫle 3-4 april 2024

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00