Motie : Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over een plan uitwerken om de Westerscheldetunnel uiterlijk 2025 tolvrij te maken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Chris Stoffer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-A-18 Bestuursovereenkomst Tolvrije Westerscheldetunnel

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

36418-117 Schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van woensdag 18 oktober 2023, over het pakket Belastingplan 2024

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiƫn

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat MIRT (CD 5/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:05

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15