Motie : Motie van het lid Van der Graaf over bij volgende tranches van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid aandacht geven aan infrastructurele wijzigingen met het oog op oudere verkeersdeelnemers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29398-1100 Doorontwikkeling investeringsimpuls verkeersveiligheid

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD 31/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:15

Verkeersveiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00