Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van der Laan c.s. over stoppen met het gebruik van risicoprofielen bij de fraudesignalering door DUO

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

24724-212 Update controle uitwonendenbeurs

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

DUO en Hoger onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00