Motie : Motie van het lid Akerboom c.s. over het direct verlagen van de slachtsnelheid als er risicofactoren worden geconstateerd bij de beoordeling van een slachthuis

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.S. Akerboom, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Joris Thijssen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28286-1335 Stand van zaken moties en toezeggingen toezicht op slachthuizen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1315 Verzamelbrief dierenwelzijn

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (CD 31/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Dieren in de veehouderij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30