Motie : Motie van de leden Wassenberg en Van Esch over het versneld uitfaseren van pfas in de zorgsector

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35334-294 Uitfasering PFAS in medische producten

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Tweeminutendebat PFAS en gezondheidseffecten (CD 2/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Hulp- en geneesmiddelenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10