Statenpassage

Motie : Motie van de leden Boulakjar en Boucke over het verplicht plaatsen van zonnepanelen boven daarvoor geschikte grote parkeerterreinen opnemen in wet- en regelgeving

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Boulakjar, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1281 Zonnebrief

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Tweeminutendebat Klimaat en Energie (algemeen) (CD 15/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Klimaat & energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30