Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Meenen over de predicaten "goed" en "excellent" afschaffen in het inspectiekader

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs (Kamerstuk 31293-707)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31293-707 Voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

31293-668 Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over de predicaten "goed" en "excellent" afschaffen in het inspectiekader (Kamerstuk 36200-VIII-188)

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

31293-669 Kabinetsreactie IBO "Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid"

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Tweeminutendebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs (CD 14/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00