Motie : Motie van het lid Omtzigt c.s. over het ontwikkelen en handhaven van heldere normen voor de onderwijstaal Nederlands

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.J. Beertema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R. Bisschop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Joost Eerdmans, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang accreditatiekader NVAO (Kamerstuk 31288-1074)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Dijkgraaf voorhang accreditatiekader NVAO

Indiener M. Verhoev, griffier

Brief regering

31288-1074 Voorhang accreditatiekader NVAO

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een commissiedebat

22452-86 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Internationalisering hoger onderwijs

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31288-1056 Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt c.s. over het ontwikkelen en handhaven van heldere normen voor de onderwijstaal Nederlands (Kamerstuk 31288-1008)

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31288-1053 Uitstel reactie op de motie van het lid Omtzigt c.s. over het ontwikkelen en handhaven van heldere normen voor de onderwijstaal Nederlands (Kamerstuk 31288-1008)

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

22452-85 Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Debat over de werving van internationale studenten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Internationalisering hoger onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:19

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Voorhang accreditatiekader NVAO

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20