Motie : Motie van de leden Wassenberg en Vestering over zich in Europa actief verzetten tegen het toestaan van diertransporten naar derde landen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L. Vestering, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3889 Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening verordening dierenwelzijn tijdens transport (Kamerstuk 22112-3861)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening verordening dierenwelzijn tijdens transport (Kamerstuk 22112-3861)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

22112-3861 Fiche: Herziening verordening dierenwelzijn tijdens transport

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-32-1562 Reactie op de analyse 'Vervoer van levende dieren in de EU: uitdagingen en kansen' van de Europese Rekenkamer

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1518 Verslag van een schriftelijk overleg over de resterende vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 20 maart 2023

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1290 Transporten levend vee naar derde landen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1512 Verslag Landbouw- en Visserijraad 30 januari 2023

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 30 januari (CD 25/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw- en Visserijraad 20/21 maart

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (resterende vragen) (Kamerstuk 21501-32-1518)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

EU-LNV

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25