Motie : Motie van het lid Helder over onderzoeken of wegkijken en niet ingrijpen bij seksueel misbruik of geweld strafbaar kan worden gemaakt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Lilian Helder, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3950 Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening richtlijn bestrijding van seksueel kindermisbruik en materiaal betreffende seksueel kindermisbruik (Kamerstuk 22112-3918)

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een commissiedebat

34843-110 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 maart 2024, over seksueel geweld en kindermisbruik

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

34843-73 Reactie op de motie van het lid Helder over onderzoeken of wegkijken en niet ingrijpen bij seksueel misbruik of geweld strafbaar kan worden gemaakt (Kamerstuk 31015-268) en reactie op verzoek commissie over strafbaar stellen wegkijken door omstanders bij seksueel misbruik en/of geweld

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD 15/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Seksueel geweld en kindermisbruik

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59