Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (t.v.v. 36252-23)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Liane den Haan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Joris Thijssen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sylvana Simons, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Farid Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Wybren van Haga, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Fleur Agema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Marieke Koekkoek, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Nicki Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lammert van Raan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Pepijn van Houwelingen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Nilüfer Gündoğan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Tom van der Lee, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 146
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Tegen
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-XVI-219 Update energiemaatregelen langdurige zorg

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

36200-181 Verslag van een schriftelijk overleg over verkenning instrumenten voor gerichte compensatie huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na 2023 (Kamerstuk 36200-178)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

36200-XVI-218 Reactie op verzoek commissie over de uitspraak van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen inzake de vergoeding van stroomkosten

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een brief over de uitspraak van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief regering

36200-XVI-203 Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (Kamerstuk 36252-35)

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36200-XVI-202 Reactie op verzoek commissie over de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (Kamerstuk 36252-35)

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een nieuwe brief over de uitvoering van de motie over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief regering

36200-XVI-197 Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (Kamerstuk 36252-35)

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36252-36 Reactie op de moties ingediend tijdens het debat over de Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen en tijdens het debat over de Najaarsnota 2022

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Zorgverzekeringsstelsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29