Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Thijssen en Kröger over een klimaatneutrale normering van emissievrije installaties in de industrie meenemen als mogelijke maatregel in het interdepartementaal beleidsonderzoek klimaat (t.v.v. 29826-167)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Joris Thijssen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 117
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Tegen
Volt 2 Voor
BBB 1 Tegen
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29539-9 Voordracht kandidaat voor de functie van Eurocommissaris

Indiener H.W.M. Schoof, minister-president

Brief regering

36284-43 Woo-besluit Excuses Slavernijverleden

Indiener J.J.M. Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

31936-1172 Voortgang gecoördineerd definitief besluit RCR-procedure Herwijnen

Indiener G.P. Tuinman, staatssecretaris van Defensie

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Erkens over de voortgang van de Delta Rhine Corridor

Indiener S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei

Schriftelijke vragen

De stijgende invoer van Russisch gas

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De bevoegdheden van de ACM en het beschermen van consumenten voor de gevolgen van marktmacht

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bloedbad bij studentenprotesten in Bangladesh

Indiener D.H. Hirsch, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het opleggen van budgetplafonds aan Pro Persona door de zorgverzekeraars

Indiener S.E.M. Dobbe, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Grote lasten onder dwangsom voor drankenproducenten als gevolg van niet behalen statiegeld doelstellingen

Indiener P. Bamenga, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het interview met Hoogleraar Psychiatrie Damiaan Denys in NRC Handelsblad “De wens om niet te willen leven mag je niet gelijk stellen aan de wens om dood te zijn”

Indiener R.Y. Hertzberger, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De Kamerbrief 29338-276 over het Nationaal Versterkingsplan van Micro-chiptalent als reactie op het advies van speciaal gezant microchipindustrie Dhr. H. de Jong

Indiener F.A. Zeedijk, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Wc-papier komt vaak uit de ‘groene woestijn’ van Brazilië’

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht “Grote verhuurders: geen verkoopgolf door middenhuurwet, huren dalen beperkt”

Indiener R.M. Welzijn, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De behandeling van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen

Indiener S.E.M. Dobbe, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-31-761 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad van 24 en 25 juli 2024 (Kamerstuk 21501-31-758)

Indiener B.J. Eerdmans, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Plas en Pierik over het incident waarbij een hond aangevallen is door een wol

Indiener J.F. Rummenie, staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Brief regering

31409-461 Evaluatie vijfkwartiersdienstregeling Ameland

Indiener C.A. Jansen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Slagt-Tichlemann over het bericht ‘Zorginnovaties sneuvelen door financieringsregels

Indiener M. Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-2195 Besluit inzake Woo verzoek over de avondklok

Indiener D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De analyse van de toekomstplannen van Tata Steel door CE Delft

Indiener I. Kostic, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Kindgesprekken van kinderen bij rechters, naar aanleiding van de podcast ‘Scheidszaken’ van het Jeugdjournaal

Indiener F.H. Bruyning, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht “Bureaucratie binnen de Rijksoverheid uitgegroeid tot zeldzame proporties”

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht Talenten in klassieke muziek hard geraakt door nieuwe subsidieronde. ‘Het Jong Oranje van de muziek verdwijnt’

Indiener I. Rooderkerk, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Een voorgenomen volledige risicobeoordeling van LSD en MDMA

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het onteigenen van grond om een betere waterkwaliteit te bereiken

Indiener C.R. Pierik, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Piri inzake een kabinetsreactie op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Nederland stuurt toch minister naar Hongarije’

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Vruchteloze strijd met ON! kost NPO tonnen aan externe advocaten’

Indiener C.R. van Zanten, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het stopzetten van het Programma Schoolmaaltijden

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het artikel “Studenten vinden drugs gebruiken de normaalste zaak van de wereld”

Indiener D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek van het lid Piri inzake een kabinetsreactie op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Inge van Dijk over de kabinetsreactie op de invoeringstoets op de Wet open overheid (Woo)

Indiener J.J.M. Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op op de vragen van het lid Ouwehand over ‘de politieke beloften die al decennia aan dieren worden gedaan, maar nooit zijn nagekomen’

Indiener F.M. Wiersma, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over het bericht ‘Bollenteelt levert mooie plaatjes op, maar overheid komt met verbod: ‘Risico voor drinkwater’’

Indiener F.M. Wiersma, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over het bericht dat de nieuwe elektrische boiler bij de elektriciteitscentrale van Vattenfall in Diemen ongebruikt blijft vanwege de hoge netwerkkosten

Indiener S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei

Schriftelijke vragen

Olympische sporters die moeite hebben met rondkomen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Brief regering

22026-524 Voortgang HSL-Zuid

Indiener C.A. Jansen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over het voorkomen van een moordaanslag op een Iraanse dissident in Nederland

Indiener D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Vermeer en Eerdmans over de zonne-atollen op het IJsselmeer

Indiener S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over fraude met hotelkamers voor asielopvang

Indiener M.H.M. Faber-van de Klashorst, minister van Asiel en Migratie

Verslag van een commissiedebat

24587-966 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 mei 2024, over Gevangeniswezen en tbs

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een commissiedebat

31497-492 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 mei 2024, over Passend onderwijs

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een commissiedebat

21501-33-1081 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 mei 2024, over Energieraad (formeel) d.d. 30 mei 2024

Indiener C. Stoffer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een commissiedebat

34293-136 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 mei 2024, over Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

Indiener P.C. (Peter) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

25232-78 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 mei 2024, over Voetbal en veiligheid

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid