Statenpassage

Motie : Motie van het lid Minhas c.s. over onderzoeken of bij de herziening van het Bouwbesluit maatregelen genomen kunnen worden voor slimmer watergebruik

Download

Indieners

  • Indiener
    F.B. Minhas, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Pieter Grinwis, Kamerlid ChristenUnie

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 145
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
G√ľndogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27625-658 Beleidsreactie Rapport 'Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw. Mogelijke verplichting in Bbl'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50