Motie : Motie van de leden Tielen en Paulusma over de Kamer voorafgaand aan het wetgevingstraject informeren over de beoogde wijzigingen aan de Archiefwet

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25295-1963 Beantwoording vragen die gesteld zijn tijdens het dertigledendebat staat van het Hotspotarchief Covid-19 van 4 oktober 2022

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00
Naar boven