Motie : Motie van de leden Grinwis en Erkens over een tijdelijke correctieregeling duurzame warmte in het leven roepen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 112
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Tegen
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
G√ľndogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32627-64 Voortgang energietransitie glastuinbouw

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

31239-376 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. verloop openstelling SDE++ 2022 (Kamerstuk 31239-368)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

31239-375 Verslag van een schriftelijk overleg over Openstelling SDE++ 2023

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-1230 Voorjaarsbesluitvorming Klimaat

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

31239-377 Stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

32627-44 Stand van zaken energietransitie glastuinbouw

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

32627-43 Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-964 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad 9 september 2022 (Kamerstuk 21501-33-951) (beantwoording resterende vragen)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-952 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad 9 september 2022 (Kamerstuk 21501-33-951)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Tuinbouw en Visserij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Klimaat & energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Tuinbouw, visserij en biotechnologie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15