Motie : Motie van de leden Kathmann en Maatoug over een tegemoetkomingsfonds long covid voor in ieder geval werknemers in het onderwijs en de zorg

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD 12/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven