Motie

Motie van het lid Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen

Download Download

Indieners