Motie

Motie van de leden Dassen en Omtzigt over het Verdrag van Tromsø alsnog ondertekenen en laten ratificeren

Download Download

Indieners