Motie

Motie van de leden Graus en Eerdmans over permanent cameratoezicht in slachthuizen ten behoeve van de dierenpolitie en NVWA

Download Download

Indieners