Motie

Motie van de leden Peter de Groot en Geurts over buitenstedelijke locaties meenemen in de herijking van de plancapaciteit in het Programma Woningbouw

Download Download

Indieners