Motie (gewijzigd/nader)
Jeugdzorg

Gewijzigde motie van het lid Maeijer over ervoor zorgen dat alle lopende uithuisplaatsingen voor 1 juli 2022 worden herbeoordeeld (t.v.v. 31839-828)

Download Download

Ondertekenaars