Motie

Motie van het lid Hammelburg c.s. over ethische en juridische kaders voor bewapening van MQ-9 Reaperdrones

Download Download

Indieners