Motie

Motie van het lid Bisschop over het vooral inzetten op emissiereductie op het boerenerf

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

29-04-2022
35925-XIV-152Appreciatie Moties Hoofdlijnendebat LNV