Motie

Motie van de leden Kathmann en Maatoug over het breder onder de aandacht brengen van de mogelijkheden tot verkorting van de wettelijke schuldsanering

Download Download

Indieners