Motie

Motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoeken wat er geleerd kan worden van de afgeschaalde zorgvraag ten tijde van de coronacrisis die schadeloos lijkt te zijn "verdampt"

Download Download

Indieners