Motie

Motie van het lid Van Raan c.s. over in kaart brengen waar ruimtelijke ontwikkeling kan plaatsvinden

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

04-04-2022
35925-IV-54Reactie op moties inzake sensitivity mapping en bufferzones Caribisch Nederland (Kamerstuk 35925-IV-50 en Kamerstuk 35925-IV-51)