Motie

Motie van de leden Heinen en Grinwis over rapporteren in hoeverre veldpartijen het initiatief nemen bij aanvragen via de departementale route

Download Download

Indieners