Motie

Motie van het lid Haverkort c.s. over het betrekken van innovatieve saneringstechnieken bij de alternatieve besteding van de middelen uit het "zakelijk fonds"

Download Download

Indieners