Motie

Motie van de leden Markuszower en Wilders over het op het oude niveau terugbrengen van de beveiliging van synagogen en Joodse scholen

Download Download

Indieners