Motie

Motie van de leden Paternotte en Pieter Heerma over een aanpak tegen arbeidsmarkttekorten voor de sectoren wonen, zorg, onderwijs, klimaat, (internationale) veiligheid en kinderopvang

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 23
PVV 17
CDA 14
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
Omtzigt 1
Tegen
FVD 5

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

17-05-2022
29544-1106Reactie op verzoek commissie over het tekort aan oogstpersoneel voor 2022

13-05-2022
29282-462Hoofdlijnen Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg

15-04-2022
31322-443Verzamelbrief Kinderopvang april 2022

13-04-2022
29544-1094Actieplan Dichterbij dan je denkt - korte termijn aanpak krapte

08-04-2022
30012-144Verloop openstelling eerste aanvraagtijdvak STAP-budget

07-04-2022
34352-251Advies Adviescollege ICT-toetsing programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens

18-03-2022
29696-18Integrale benadering van transities en maatschappelijke opgaven

11-02-2022
32813-974Uitwerking coalitieakkoord Klimaat en Energie

10-02-2022
35925-XV-88Hoofdlijnen beleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

08-02-2022
29023-281Periodieke update over de schaarse transportcapaciteit op het elektriciteitsnet