Statenpassage

Motie : Motie van het lid Marijnissen over het totaal aantal sociale huurwoningen niet verder laten afnemen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 143
75Verplicht: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 23
PVV 17
CDA 14
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
FVD 5
ChristenUnie 5
DENK 3
Volt 3
SGP 3
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
Omtzigt 1
BBB 1
Tegen
Groep Van Haga 3
JA21 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34974-10 Appreciatie van het voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Activiteiten

Debat over de regeringsverklaring (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10