Motie : Motie van het lid Kat c.s. over het ontwikkelen van een schuldhulpverleningsaanbod voor de jongeren en jongvolwassenen van de kindregeling

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  H. Kat, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F. Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Inge van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Mariëlle Paul, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

24515-728 Schuldhulpverleningsaanbod jongeren en maatwerk DUO

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren onder de kindregeling (Kamerstuk 24515-718)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31865-237 Begrotingsbehandelingen en de mogelijke gevolgen voor het niet tijdig autoriseren van nieuw beleid

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

31066-1281 Reactie op de motie van het lid Kat c.s. over in overleg met de VNG en de NVVK zorgen dat gedupeerde jongeren niet buiten de boot vallen vanwege de 36 maandennorm (Kamerstuk 31066-1258)

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een commissiedebat

31066-1273 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

24515-718 Schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren onder de kindregeling

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders (Kamerstuk 31066-1235)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-1235 Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

31066-1195 Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (Kamerstuk 31066-1165)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (Kamerstuk 31066-1165)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financiën - Verzoek om toestemming deelname ambtenaren aan technische briefing Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen

Indiener M. Schukkink, griffier

Brief regering

31066-1165 Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren onder de kindregeling

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:54

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30