Motie : Motie van het lid Tjeerd de Groot over het vormgeven van het verslechteringsverbod zonder dat het land verder op slot gaat

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Wijzigingen Natuurherstelverordening en over onderhandelingen Natuurherstelverordening en voorgenomen besluit (Kamerstuk21501-08-915)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-08-928 Wijzigingen Natuurherstelverordening

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister LNV - Verzoek om een geactualiseerd fiche over het in de triloog gesloten voorlopig akkoord over de natuurherstelverordening

Indiener R.P. Jansma, griffier

Brief regering

21501-08-915 Onderhandelingen Natuurherstelverordening en voorgenomen besluit

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Verslag van een commissiedebat

21501-08-905 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2023, over Milieuraad op 20 juni 2023

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

21501-08-906 Verslag Milieuraad 20 juni 2023

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

21501-08-901 Geannoteerde agenda Milieuraad van 20 juni 2023 te Luxemburg

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

36200-XIV-117 Jaarplanning 2023 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Natuur (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Milieuraad op 20 juni 2023

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Milieuraad op 16 oktober 2023

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30