Motie : Motie van de leden Nijboer en Maatoug over actie ondernemen om de kosten voor vermogensbeheer van pensioenfondsen substantieel te verlagen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Senna Maatoug, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36067-196 Planningsbrief Wet toekomst pensioenen

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een planningsbrief betreffende de Wet toekomst pensioenen, wijziging overgangsrecht premievrije voortzetting vanwege arbeidsongeschiktheid bij een verzekeraar en de Wet pensioenverdeling bij scheiding

Indiener H.J. Post, griffier

Brief regering

32043-624 Verzamelbrief pensioenonderwerpen najaar 2023

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verslag van een commissiedebat

36067-193 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over Pensioenonderwerpen

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

36067-192 Planningsbrief Wet toekomst pensioenen juni 2023

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek brief diversiteit pensioenfondsbesturen uiterlijk april 2023 ontvangen

Indiener H.J. Post, griffier

Brief regering

36067-187 Planningsbrief Wet toekomst pensioenen

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Debat over de stand van zaken van de Wet toekomst pensioenen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00