Motie : Motie van het lid Klaver c.s. over het berekenen van de totale omvang van fossiele subsidies in Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Jesse Klaver, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1165 Reactie op de motie van het lid Klaver c.s. over het berekenen van de totale omvang van fossiele subsidies in Nederland (Kamerstuk 36250-10)

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Debat over de Najaarsnota 2022 (36250)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Klimaat en Energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30