Motie : Motie van het lid Sjoerdsma over gesprekken met kandidaat-lidstaten die de EU-lijn volgen intensiveren om hun EU-toetredingsperspectief in lijn met Kopenhagen criteria zo snel mogelijk dichterbij te brengen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2577 Verslag Raad Algemene Zaken van 13 december 2022

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken (CD 8/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40