Motie : Motie van het lid Kuik over een pilot om de online-aanpak van radicalisering te versterken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Kuik, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29754-708 Contourenbrief Versterkte Aanpak Online inzake extremistische en terroristische content

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

32317-859 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad 19 en 20 oktober 2023 (Kamerstuk 32317-855)

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme (CD 24/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Terrorisme/extremisme

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20