Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een vergunningsplicht voor deelscooters en meer eenduidigheid in de desbetreffende maatregelen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H. van der Molen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Nicki Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lammert van Raan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lisa van Ginneken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31305-379 Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05