Motie : Motie van het lid Den Haan c.s. over een duidelijk tijdpad over het vervolg van de besluitvorming over samenwonen en AOW

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  N.L. den Haan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Senna Maatoug, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.H. (Sylvana) Simons, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29362-328 Kabinetsreactie op het IBO Vereenvoudiging

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32043-611 Leefvormen in de AOW

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Lijst van vragen en antwoorden

36350-2 Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2023 (Kamerstuk 36350-1)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36200-XV) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Debat over de voorjaarsnota 2023 (36350-1)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Suze Groenewegzaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Uitvoering sociale zekerheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45