Motie : Motie van de leden Van Nispen en Van der Laan over nogmaals uitspreken dat een Sportwet van belang is om rollen en verantwoordelijkheden van overheden en sportbranche uit te werken en vast te leggen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30234-386 Verzamelbrief Sport en Bewegen

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

30234-365 Hoofdlijnen van wetgeving in de sport

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

30234-357 Planning communicatie sportbeleid

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

30234-339 AEF rapport ‘samen de lat hoger leggen’

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

36200-XVI-179 Uitvoering van de moties ingediend bij het Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen op 1 december 2022

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Activiteiten

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (voortzetting WGO 28 november 2022)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20