Motie : Motie van het lid Grinwis c.s. over in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging de haalbaarheid onderzoeken van de "Hollandkering"

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H. van der Molen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27625-659 Stand van zaken en ontwikkelingen die betrekking hebben op het waterdomein

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25