Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over met voorstellen komen hoe best practices breed binnen Nederland opgeschaald kunnen worden (t.v.v. 25424-634)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31765-725 Voortgang en eerste wapenfeiten Integraal Zorgakkoord

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25424-641 Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Van den Berg over middels afrekenbare voorstellen een einde maken aan de vrijblijvendheid in de ggz om van elkaar te leren (Kamerstuk 25424-640)

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Integraal Zorgakkoord

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55