Motie : Motie van de leden Grinwis en Peter de Groot over alles op alles zetten om de isolatieaanpak te versnellen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Peter de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1320 Voortgang verduurzaming utiliteitsbouw

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32847-1076 Verduurzaming gebouwde omgeving

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Verslag van een commissiedebat

32637-571 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 juni 2023, over Verduurzaming mkb

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32637-562 Hoofdlijnen over de voortgang van de verduurzaming van het mkb

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Verduurzaming mkb

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30