Motie : Motie van het lid Van der Molen c.s. over een bodemwaarde per traject voor de KPI's reizigerspunctualiteit, zitplaatskans en algemeen klantoordeel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29984-1200 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Spoor

Indiener W.L. Postma, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29984-1102 Jaarverantwoording ProRail en NS 2022

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie: reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie (CD 1/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Spoor

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20