Motie : Motie van het lid Wuite c.s. over de toepassing van het "comply or explain"-principe voor Caribisch Nederland

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J. Wuite, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N.L. den Haan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L. van Raan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.H. (Sylvana) Simons, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29279-838 Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021-2025 januari 2024

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een commissiedebat

36200-IV-92 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Comply or Explain

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Brief regering

36200-IV-85 Toepassing van het principe comply or explain

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een commissiedebat

36200-IV-67 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2023, over verzamel-commissiedebat BES

Indiener M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

aan de stas. BZK. - verzoek tijdige brief Comply or Explain voor het nog te plannen debat

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

aan de stas. BZK - verzoek toestemming technische briefing Comply or explain

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Verslag van een schriftelijk overleg

36200-IV-63 Verslag van een schriftelijk overleg over Comply or explain: wetgevingsoverzicht (Kamerstuk 36200-IV-44)

Indiener M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief regering

36200-IV-58 Voortgang Bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

29279-770 Voortgang JenV beleidsagenda Caribisch Nederland 2021-2025

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Comply or Explain (geannuleerd)

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Comply or Explain

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Justitieketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00