Motie : Motie van het lid Van Baarle c.s. over verkennen of het inrichten van een vorm van toezicht op leerlingenvervoer mogelijk is

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.J. Beertema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Mariƫlle Paul, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31521-136 Verbeteragenda Doelgroepenvervoer

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31293-691 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31497-448 Samen de schouders onder passend onderwijs

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

31521-134 Stand van zaken uitvoeren acties leerlingenvervoer

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Tweeminutendebat Leerlingenvervoer d.d. 25 oktober 2022 (CD 19/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Passend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15