Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Wijngaarden over nader onderzoek naar de grensbewaking door Roemenië en Bulgarije

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

21501-02-2772 Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

32317-821 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 december (vreemdelingen- en asielonderwerpen) (Kamerstuk 32317-790)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

32317-800 Schengentoetreding van Roemenië, Bulgarije en Kroatië

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:46

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie (wordt omgezet naar een SO)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50