Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Maatoug c.s. over in de compensatieregeling een mogelijkheid opnemen voor het achteraf verrekenen van (over)winsten van energiebedrijven (t.v.v. 36200-97)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Senna Maatoug, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H. Nijboer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Joris Thijssen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-188 Voortgangsrapportage prijsplafond Q3

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

36200-171 Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

36200-162 Beantwoording vragen over tijdelijk prijsplafond

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

36200-127 Appreciatie vijftal moties algemene financiële beschouwingen m.b.t. tijdelijk prijsplafond

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Prijsplafond energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30