Motie : Motie van de leden Den Haan en Bevers over het instellen van een aanjaagteam dat best practices onder de aandacht brengt bij zorgorganisaties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    N.L. den Haan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Harry Bevers, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29282-537 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 september 2023, over arbeidsmarktbeleid in de zorg

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29282-533 Voortgangsrapportage programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ)

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

31765-668 Appreciatie van de moties ingediend tijdens het dertigledendebat over inzet van personeel in verpleeghuizen van 29 september 2022

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Activiteiten

Dertigledendebat over de inzet van personeel in verpleeghuizen

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 20:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30